Tel: (08) 39 999 999
phone: (08) 38 888 888
Fax: (08) 37 777 777
Email: dvkh@emart.vn
Address: 111254 Phu Tho Hoa st, ward 1, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Operation Hours
8h - 22h
Area: 11.900 m2
Motorbike parking lot: 1.500 units
Car parkinglot: 150 unit
 

Ground Floor


 

1st Floor


 
EMART VOCThông tin của bạn sẽ được tiếp nhận trong vòng 24 giờ!