ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN EMART

Cập nhật: 28/06/2023

Chương trình Khách hàng Thành viên Emart được quản lý và thực hiện bởi CÔNG TY TNHH THISO RETAIL, được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316940306 cấp lần đầu ngày 15/07/2021 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM (được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm), có trụ sở chính tại 366 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐIỀU 1. CÁCH THỨC ĐỂ SỞ HỮU THẺ THÀNH VIÊN EMART

1.1. Thẻ thành viên Emart được cấp cho khách hàng cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, là công dân Việt Nam có CCCD hoặc người nước ngoài có hộ chiếu (passport), điền đầy đủ thông tin và ký tên trực tiếp vào Phiếu đăng ký Thành viên Emart.
1.2. Ngay sau khi đăng ký Thẻ thành viên, Quý khách có thể tích lũy điểm ngay, việc đăng ký sẽ hoàn tất trong vòng 7 (bảy) ngày.
1.3. Mỗi khách hàng tại một thời điểm chỉ sở hữu 01 (một) thẻ thành viên Emart tương ứng với 01 (một) mã thẻ bao gồm 16 chữ số (mặt sau thẻ).
1.4. Mã số thẻ thành viên có thể liên kết để tạo tài khoản mua sắm trực tuyến trên ứng dụng Emartmall, tài khoản này sẽ được liên thông có thể cùng tích lũy và sử dụng điểm khi mua sắm online (trực tuyến trên Emartmall) và offline (trực tiếp tại siêu thị Emart).
1.5. Quý khách hàng thành viên có nhu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân đã đăng ký vui lòng liên hệ Quầy Dịch vụ Khách hàng của Emart; chỉnh sửa thông tin tài khoản Emartmall vui lòng liên hệ Hotline Emartmall.

The_thanh_vien_Emart_2023

ĐIỀU 2. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN LỢI TỪ THẺ THÀNH VIÊN EMART

2.1. Thẻ thành viên Emart chỉ dành cho khách hàng là người tiêu dùng cá nhân, không áp dụng cho các cơ sở bán buôn hay cho bất kỳ mục đích thương mại khác.
2.2. Thẻ thành viên Emart thuộc sở hữu của mỗi cá nhân, mang tên cá nhân đó và chỉ được sử dụng bởi người đã ký tên trên Phiếu đăng ký.

ĐIỀU 3. QUYỀN LỢI TỪ THẺ THÀNH VIÊN EMART

3.1. Khách hàng sở hữu Thẻ thành viên Emart sẽ được hưởng những quyền lợi của Chương trình Khách hàng Thành viên như: Tích lũy và sử dụng điểm để mua sắm, mua hàng với giá trị ưu đãi đặc biệt và nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn khác tại hệ thống Đại siêu thị Emart.
3.2. Toàn bộ quyền lợi trên sẽ được áp dụng khi khách hàng thành viên xuất trình Thẻ thành viên hoặc mục Điểm Emart trên ứng dụng Emartmall khi thanh toán tại Quầy Thu ngân ở bất kỳ Đại siêu thị nào thuộc hệ thống Emart trên toàn quốc.
3.3. Điểm tích lũy sẽ được thể hiện trên hóa đơn hoặc ở mục Điểm Emart trên ứng dụng Emartmall sau 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi thanh toán. Quý khách hàng thành viên lưu ý kiểm tra các thông tin tích lũy và ưu đãi được thể hiện rõ trên Hóa đơn bán hàng để theo dõi và bảo vệ quyền lợi cá nhân.
3.4. Giá trị tích lũy được quy đổi theo quy tắc: Tích lũy 01 (một) điểm Emart cho mỗi 200 (hai trăm) đồng (VNĐ) mua sắm.
3.5. Emart có thể đề nghị thành viên xuất trình CCCD hoặc Hộ chiếu (đối với người nước ngoài) khi sử dụng điểm hoặc hưởng các quyền lợi từ chương trình này. Số điểm tích lũy có thể quy đổi thành giá trị thanh toán theo quy tắc 01 (một) điểm quy đổi thành 01 (một) đồng (VNĐ). Giá trị được khấu trừ trên hóa đơn để thanh toán nhưng không được đổi thành tiền mặt để sử dụng hay hoàn lại dưới bất kỳ hình thức nào, việc tích lũy không áp dụng trong trường hợp mua Thẻ quà tặng Emart tại quầy Dịch vụ Khách hàng hoặc mua hàng tại Khu vực các Quầy thuê và Khu ẩm thực. Khi đổi hàng, trả hàng thì số điểm tích lũy của sản phẩm đó cũng bị hủy bỏ.
3.6. Ngoài ra, chỉ khi đã đăng ký tham gia Chương trình Khách hàng Thành viên Emart, khách hàng có thể đồng thời là thành viên của Câu lạc bộ “Mẹ&Bé” – ưu đãi đặc biệt giảm giá lên đến 50% các sản phẩm được chỉ định dành cho thành viên trong 7 (bảy) ngày đầu mỗi tháng.

ĐIỀU 4. ĐIỀU KIỆN GIỚI HẠN CỦA THẺ THÀNH VIÊN EMART

4.1. Thẻ thành viên Emart có thể sử dụng tại tất cả các Đại siêu thị Emart và tại các nơi là đối tác tham gia vào Chương trình Khách hàng Thành viên Emart.
4.2. Giá trị tích lũy của mỗi năm có thể sử dụng đến cuối tháng 2 (hai) năm sau và từ ngày 1/3 (1 tháng 3) hằng năm hệ thống sẽ tự hủy bỏ toàn bộ số điểm trong năm trước đó.
4.3. Chỉ có Công ty TNHH Thiso Retail được quyền quyết định những quyền lợi của Thẻ thành viên Emart cũng như các điều kiện sử dụng thẻ liên quan đến thời hạn và phạm vi áp dụng.
4.4. Khách hàng thành viên có quyền điều chỉnh thông tin hoặc chấm dứt vai trò thành viên Emart. Sau khi khách hàng yêu cầu hủy Thẻ thành viên sẽ không thể nhận được mọi ưu đãi cũng như không thể tích lũy điểm. Khi cấp lại thẻ cũng không thể khôi phục lại số điểm đã có trước đây.
4.5. Khách hàng là chủ thẻ thành viên có quyền và nghĩa vụ được biết về hoạt động xử lý dữ liệu, quyền đồng ý và rút lại sự đồng ý, quyền truy cập, quyền hạn chế hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình và các quyền khác theo quy định pháp luật.
4.6. Thẻ thành viên Emart thuộc tài sản của Thiso Retail và Thiso Retail có quyền quyết định bất kỳ lúc nào về việc: (i) chỉnh sửa hoặc chấm dứt Chương trình Khách hàng Thành viên Emart; (ii) từ chối phát hành Thẻ thành viên Emart; (iii) thu lại hoặc hủy bỏ Thẻ thành viên Emart và số điểm tích lũy của thành viên vì những lý do chính đáng (Mục 4.6).
4.7. Những lý do chính đáng bao gồm việc lợi dụng hoặc cố tình lợi dụng Chương trình Khách hàng Thành viên Emart vào những mục đích trái với những điều khoản và điều kiện của chương trình hay bất kỳ nghi ngờ nào về sự không trung thực trong sử dụng thẻ.

ĐIỀU 5. ĐIỀU KIỆN KHÁC

5.1. Trong trường hợp thành viên quên mang theo thẻ khi thanh toán, Quý khách hàng có thể tra cứu & truy xuất thông tin tại các Máy in thẻ tạm bằng số điện thoại đã đăng ký hoặc sử dụng thẻ ảo trong mục Điểm Emart trên ứng dụng mua sắm trực tuyến Emartmall.
5.2. Quý khách vui lòng bảo quản cẩn thận Thẻ thành viên, trong trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hư hỏng, khách hàng vui lòng mang CCCD đến Quầy Dịch vụ Khách hàng của bất kỳ Emart nào trong hệ thống để làm thủ tục cấp lại thẻ với chi phí là 5.000 đồng/thẻ. Emart sẽ lưu giữ toàn bộ quyền lợi của khách hàng liên quan đến điểm tích lũy nhưng không chịu trách nhiệm về việc tích lũy và những quyền lợi được hưởng khi mua hàng trong thời gian bị mất thẻ.
5.3. Những thay đổi liên quan đến chương trình thành viên Emart sẽ được thông báo chính thức tại tất cả các Đại siêu thị trong hệ thống Emart. Điều khoản và điều kiện chương trình thành viên có thể được thay đổi không cần báo trước.
5.4. Thẻ thành viên Emart và tài khoản tích lũy điểm có thể sẽ mất hiệu lực nếu không được sử dụng trong suốt 12 (mười hai) tháng.
5.5. Khi ký tên vào Phiếu đăng ký Chương trình Khách hàng Thành viên Emart, Quý khách hàng xác nhận rằng đồng ý nhận các thông tin truyền thông từ Emart, bao gồm nhưng không giới hạn các thông báo dịch vụ, thông tin chương trình và bản tin khuyến mãi.
5.6. Khi ký tên vào Phiếu đăng ký Chương trình Khách hàng Thành viên Emart, Quý khách hàng xác nhận rằng đồng ý cung cấp dữ liệu cá nhân và cho phép Thiso Retail thay mặt Khách hàng đại diện hoặc ủy quyền cung cấp dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu cho tổ chức hoặc cá nhân khác để thực hiện mục đích tại mục 5.11, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
5.7. Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được xử lý bằng phương tiện điện tử nhằm đánh giá, phân tích, dự đoán hoạt động của Khách hàng cụ thể, như: thói quen, sở thích, mức độ tin cậy, hành vi, địa điểm, xu hướng, năng lực và các trường hợp khác.
5.8. Thiso Retail đảm bảo việc xử lý dữ liệu cá nhận sẽ không gây ra thiệt hại cho Khách hàng Thành viên. Thời gian bắt đầu và kết thúc xử lý dữ liệu theo quy trình và quy định của Thiso Retail.
5.9. Dữ liệu cá nhân của Khách hàng thành viên được Thiso Retail áp dụng các biện pháp bảo vệ, bảo mật trong quá trình xử lý, bao gồm cả việc bảo vệ trước các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, chống sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do sự cố, sử dụng các biện pháp kỹ thuật. Dữ liệu cá nhân của Khách hàng thành viên chỉ được lưu trữ trong khoảng thời gian phù hợp với mục đích xử lý dữ liệu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
5.10. Thông tin trên Phiếu đăng ký thành viên và dữ liệu liên quan mua sắm của thành viên sẽ được sử dụng đễ hỗ trợ hoạt động tiếp thị, thống kê và quản lý chương trình thành viên. Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, Thiso Retail cam kết sẽ bảo mật tuyệt đối, không tiết lộ thông tin cá nhân Quý khách ra bên ngoài.
5.11. Trong một số trường hợp, Thiso Retail có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của Quý khách sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án.
5.12. Thiso Retail có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau: (i) khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật; (ii) giải quyết tranh chấp, khiếu nại; (iii) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên Emart khác.

 

EMART VOCThông tin của bạn sẽ được tiếp nhận trong vòng 24 giờ!